6000S

מערכות ה- 6000 “S” של גלקון הן המערכות הידידותיות למשתמש והאולטימטיביות למערכות השקיה מוניציפליות ומתכנני נוף.
מגוון מוצרי ה- 6000 מתאימים להשקיית מדשאות, גנים ציבוריים, איי תנועה וכדומה.
• עמידות בתנאי מזג אוויר.
• התקנה ותפעול קלים.
• תכנות שבועי ומחזורי.
• עד 4 פעמים ביום לתחנה בתכנות שבועית / מחזוריות של החל מפעם בדקה ועד פעם בשלושים יום בתכנות מחזורית.
• תכנות תחנות עצמאי.
• משך זמן ההשקייה נע בין שניה אחת ועד 12 שעות.

DC-6S 6056   – 6 תחנותDC-9S 6059   – 9 תחנות DC-12S 60512   – 12 תחנות

DC-11S-F 625112F   – 11 תחנות

(קיים רק ב-2 גידים)

המודל
ABS חומרי המבנה
CE תקינה
2 * 9V4 * 9V סוללות
סולונואידים 2 חוטיםסולונואידים 3 חוטים סולונואידים