גלקון כפר בלום 1215000

טלפון 04-6900222 | פקס 04-6902727 אתר  www.galconc.com |  דואר אלקטרוני info@galconc.com